Golf Club Stará Boleslav, Borek 83, 277 14 Borek

Top
Golf Stará Boleslav / Oznámení  / Aktuální informace o provozu hřiště od 12. října
Omezení z důvodu pandemie COVID-19
10 Říj

Aktuální informace o provozu hřiště od 12. října

V návaznosti na usnesení vlády z 30. září 2020, kterým vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav, vláda s účinností od 12. října 2020, 00:00 hod. do 25. října 2020, 23:59 hod. přijala usnesení o přijetí krizového opatření, z něhož vyplývá:

  1. Jsou povoleny pouze turnaje do 20 osob.
  2. Individuální hra není zakázána.

    Platí dílčí omezení, neboť je třeba na skupinu hráčů ve flajtu pohlížet jako na hromadnou akci o počtu osob rovnající se počtu osob ve flajtu (tedy ve smyslu pravidel golfové hry maximálně 4 osoby), přičemž je třeba dbát ustanovení, podle něhož jsou osoby povinny udržovat odstup od jiných osob alespoň 2 metry.
  3. U tréninků je třeba postupovat obdobně jako u individuální hry.
  4. Tréninky dětských skupin (6 až 18 let) jsou výslovně zakázány.
  5. Golfová recepce smí být provozována pouze formou tzv. okénka, z čehož vyplývá i uzavření toalet a dalšího vnitřního zázemí klubovny.

Závěrem lze shrnout, že od pondělí 12. 10. 2020 lze do doby vydání nových opatření provozovat golfovou hru prakticky výhradně jako individuální volnočasovou aktivitu.

Moc děkujeme vám všem, kteří v tuto složitou dobu náš klub podporujete, a věříme, že společně to zvládneme.

Štítky příspěvku: