Golf Club Stará Boleslav, Borek 83, 277 14 Borek

Top
Golf Stará Boleslav / Oznámení  / Aktuální informace o provozu hřiště od 22. října
Omezení z důvodu pandemie COVID-19
22 Říj

Aktuální informace o provozu hřiště od 22. října

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 30. září 2020, kterým vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav, byla s účinností od 22. října 2020 vyhlášena dvě nová krizová opatření, z nichž vyplývá:

  1. Jakákoliv forma organizované golfové hry je zakázána, tedy i turnaje.
  2. Individuální hra není zakázána, avšak v maximálním počtu 2 osob (bez ohledu na rodinné příslušníky), kdy každé 2 osoby musí při kontaktu s ostatními osobami zachovávat odstup nejméně 2 metry. 
  3. Driving range je otevřen, avšak platí omezení, kdy každé maximálně 2 osoby musí při kontaktu s ostatními osobami zachovávat odstup nejméně 2 metry.
  4. Pro tréninky platí analogicky omezení jako pro individuální hru.
  5. Dětské tréninky (6-18 let) jsou zakázány.
  6. Recepce pouze přes okénko. Klubovna, toalety a další vnitřní zázemí jsou uzavřeny.
  7. Pití alkoholu na veřejně přístupných místech, za které je potřeba považovat veškeré venkovní prostory (tedy i sportoviště), je zakázáno.

Moc děkujeme vám všem, kteří v tuto složitou dobu náš klub podporujete, a věříme, že společně to zvládneme.

Štítky příspěvku: