Golf Club Stará Boleslav, Borek 83, 277 14 Borek

Top
Golf Stará Boleslav / Oznámení  / Hřiště do odvolání uzavřeno
Aktuální omezení provozu hřiště
28 Úno

Hřiště do odvolání uzavřeno

Vážení golfisté, v návaznosti na usnesení vlády ze dne 26. února 2021 a aktuální omezení v rámci boje proti koronavirové pandemii vám přinášíme shrnutí dopadů do golfového prostředí.

  1. Turnaje jsou zcela zakázány.
  2. Individuální hra je zásadně omezena tím, že na konkrétní hřiště se mohou ke hře dostavit pouze hráči, kteří mají bydliště či pobyt v obci, kde se nachází hřiště.
Hřiště GCSB do odvolání uzavřeno

V případě hřiště Golf Clubu Stará Boleslav je to složitější v tom, že jeho část se nachází v obci Borek a část v obci Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Dle výše uvedeného usnesení vlády jsou volnočasové aktivity omezeny územním obvodem obce, v níž se nachází bydliště hráče. Abychom předešli možnému konfliktu s tímto usnesením ze strany hráčů i provozovatele, rozhodli jsme se k DOČASNÉMU UZAVŘENÍ HŘIŠTĚ I TRÉNINKOVÝCH PLOCH. Současně se snažíme získat od odpovědných orgánů státu k tomuto stavu jasné stanovisko.

Máte-li v rámci své obce možnost využít služeb jiného hřiště, platí tato další omezení:

  1. Počet osob ve flajtu vychází z omezení velikosti skupinky na maximálně 2 osoby čili flajty mohou být maximálně dvoučlenné – výjimkou jsou členové domácnosti.
  2. Cestovat za sportem a pobytem v přírodě lze, ale pouze v rámci obce.
  3. Pro driving range platí omezení skupinek 2 osob, rozestupy skupinek min. 2 metry.
  4. Pro trénování platí omezení skupinek 2 osob (např. trenér + 1 osoba).
  5. Respirátory/roušky při venkovní hře a trénování nejsou povinné.
  6. Zájmové kroužky golfu dětských skupin jsou zakázány.
  7. WC mimo vnitřní prostor, tedy samostatné WC na drivingu či na hřišti lze používat.
  8. Golfová recepce, golf shop, odbavení hráčů – veškeré prodeje a činnosti v provozovnách jsou zakázány. K otázce inkasování plateb za fee je tedy třeba přistupovat tak, že jde o zakázanou činnost (obzvláště, kdyby inkaso probíhalo ve vnitřních prostorách sportoviště). V případě dálkového odbavení spojeného s platbou fee by při extenzivním výkladu ze strany kontrolních orgánů mohly nastat nejasnosti, v případě prodeje fee přímo na místě je tedy pravděpodobnost problémů vyšší, naopak při odbavení neplatícího sportovce – typicky člena klubu – je vše v pořádku.

V případě našeho hřiště vás ovšem žádáme, abyste jeho uzavření respektovali a nevstupovali do areálu ani na vlastní odpovědnost.

Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech. Jakékoliv nejasnosti Vám rádi vysvětlíme na našem telefonním čísle +420 724 158 842.

Přejeme vám všem pevné zdraví a těšíme se na viděnou v lepších časech
Recepce GCSB

Dokumenty platné od 1. března 2021

Aktuální informace

Omezení
pohybu osob

Omezení obchodu
a služeb

Ochrana
dýchacích cest

Štítky příspěvku: