Golf Club Stará Boleslav, Borek 83, 277 14 Borek

Top
Golf Stará Boleslav / Upozornění COVID-19

UPOZORNĚNÍ

Při hře více než 2 lidí ve flajtu musejí být hráči schopni prokázat zdravotní způsobilost.

Hráč musí být schopen prokázat, že absolvoval:

  • nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou s výsledkem negativní, nebo
  • nejdéle před 7 dny RT – PCR test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 v certifikovaném zdravotnickém zařízení s výsledkem negativní, nebo
  • očkování proti onemocnění COVID – 19 s certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR a od aplikace druhé očkovací látky (v případě dvoudávkového schématu) či aplikaci první dávky (v případě jednodávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dní, nebo
  • laboratorně potvrzené onemocnění COVID – 19 a zároveň uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, neuplynulo však více než 90 dní od prvního pozitivního testu na vir SARS-CoV-2 (POC nebo RT – PCR),

a zároveň nemá žádné klinické známky onemocnění COVID-19 (teplota, kašel,…).

Zároveň hráč bere na vědomí, že po celou dobu akce je povinen dodržovat rozestupy od ostatních hráčů 2 m s tím, že dojde-li ke zkrácení této vzdálenosti je povinen použít ochranu dýchacích cest.

Podrobnosti o dalších protiepidemických opatřeních se dočtete na stránce s aktuálními informacemi o provozu hřiště.

ROZUMÍM A POKRAČOVAT