Golf Club Stará Boleslav, Borek 83, 277 14 Borek

Top

Aktuální informace o provozu hřiště od 23. listopadu

Golf Stará Boleslav / Oznámení  / Aktuální informace o provozu hřiště od 23. listopadu
Omezení z důvodu pandemie COVID-19
22 Lis

Aktuální informace o provozu hřiště od 23. listopadu

Usnesením vlády č. 1200 a č. 1201 ze dne 20. listopadu 2020 vláda mimo jiné přijala dvě nová krizová opatření s účinností od 23. listopadu 2020, z nichž vyplývá:

  1. Jakákoliv forma organizované golfové hry je zakázána, tedy i turnaje.
  2. Individuální hra je výslovně povolena, kdy každých 6 osob musí při kontaktu s ostatními osobami zachovávat odstup nejméně 2 metry. Flajty mohou tedy být opět 4členné.
  3. Driving range je otevřen, avšak platí omezení, kdy každých maximálně 6 osob musí při kontaktu s ostatními osobami zachovávat odstup nejméně 2 metry.
  4. Pro tréninky platí analogicky omezení jako pro individuální hru.
  5. Dětské tréninky (6-18 let) jsou zakázány.
  6. Recepce pouze přes okénko. Klubovna, toalety a další vnitřní zázemí jsou uzavřeny.
  7. Pití alkoholu na veřejně přístupných místech, za které je potřeba považovat veškeré venkovní prostory (tedy i sportoviště), je zakázáno.
  8. Roušky nejsou při hře ani trénování povinné.

Moc děkujeme vám všem, kteří v tuto složitou dobu náš klub podporujete, a věříme, že společně to zvládneme.

Post Tags: