Golf Club Stará Boleslav, Borek 83, 277 14 Borek

Top
Golf Stará Boleslav / Akce  / Golfový míček dokáže lámat kosti i karosérie automobilů
Oznámení GCSB
28 Dub

Golfový míček dokáže lámat kosti i karosérie automobilů

Vážení členové GC Stará Boleslav,
Golfový klub uzavřel u Generali České pojišťovny a.s. pojištění Odpovědnosti za škodu s připojištěním Odpovědnosti za škodu členů golfového klubu Stará Boleslav.

Číslo pojistné smlouvy: 2184151819
Počátek pojištění: 1. 4. 2014

  • Pojištění se vztahuje na odpovědnost člena golfového klubu za škodu vzniklou jiné osobě úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením nebo zničením věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví, v užívání nebo ji má oprávněně u sebe z jakéhokoliv jiného právního titulu.
  • Předpokladem vzniku práva na plnění je, že k úrazu, jinému poškození zdraví, poškození nebo zničení věci došlo v době trvání pojištění, při hře golfu a pobytu v areálu golfového hřiště nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývající a na vymezeném území.
  • Vymezeným územím se rozumí území České republiky nebo při přechodném pobytu pojištěného mimo území České republiky, pokud k nim došlo na území Evropy (platí hledisko geografické).
  • Spoluúčast pojištěného je 1000 Kč.

Když nastane škodná událost, klub Vám vystaví potvrzení, kde bude uvedeno, že jste členem klubu Stará Boleslav, číslo pojistné smlouvy, délka členství v klubu a ČGF a registrační číslo u ČGF.
Pojistnou událost nahlaste na informační linku: 241 114 114

Nezapomeňte si poznamenat číslo pojistné události.