Golf Club Stará Boleslav, Borek 83, 277 14 Borek

Top
Golf Stará Boleslav / Oznámení  / Vypsané kurzy pro rozhodčí golfu
Školení rozhodčích
25 Led

Vypsané kurzy pro rozhodčí golfu

Dovolujeme si vás upozornit na vypsané Kurzy pro rozhodčí golfu v roce 2024.

Jak jste již byli informovali na Přípravné konferenci ČGF 2023, do rozpočtu ČGF na rok 2024, se bude navrhovat výdajová kapitola „Metodicko-organizační podpora infrastruktury“. Z této kapitoly se plánuje mj. přispívat na vzdělávání (rozhodčí, trenéři, maršálové,…) potvrzeným „klubovým“ uchazečům – příspěvkem pro členský subjekt ČGF. Základní podmínkou k naplnění tohoto plánu je pochopitelně schválení rozpočtu na březnové Konferenci ČGF. V tuto chvíli nelze určit výši příspěvku (na osobu a kurz), a to zejména z toho důvodu, že není znám celkový počet uchazečů, kteří se budou do „vzdělávání“ hlásit.

Cena dvoudenního kurzu pro rozhodčího golfu činí 3.000 Kč vč. DPH.
Předpokládáme, že výše příspěvku bude minimálně 1.500 Kč, spíše však 2.000 Kč.

Definitivní výše příspěvku bude oznámena po skončení všech vzdělávacích kurzů (cca konec dubna 2024).

Doplňující dotazy vám zodpoví Aleš Libecajt, Generální sekretář | Předseda STK

Post Tags: